Automatisera dina Office mallar

Spara tid genom att skapa automatiserade processer i Officepaketet

IT-Teknikernas Hus hjälper dig att ta fram tidsbesparande verktyg till ditt Office paket. Vi hjälper dig att isolera krångliga och tidskrävande operationer i Office och tar fram ett verktyg för att automatisera processen för att göra din dokumenthantering effektivare.
Office addin3Office addin3
Office addin3

Mallhanteringsfunktion

office mallaroffice mallar
office mallar
Mallhanteringsverktyget hjälper dig att hålla ordning på företagets mallar. Bilden ovan är ett exempel hur genvägarna till mallarna kan se ut.

Kundregister

office kundregisteroffice kundregister
office kundregister
Kundregisterfunktion gör det enkelt att koppla ditt kundregister till dina mallar. Du kan enkelt fylla dina mallar med rätt kundinformation baserat på ditt val i menyn till olika Office innehållskontroller. Kundregistret i exemplet ovan hämtas från Visma Administration.

PDF publicering

office pdfoffice pdf
office pdf
PDF publiceringsverktyget hjälper dig att skapa PDF utifrån valfria dokument. Som standard genereras PDF filen utifrån det befintliga dokumentet. Men du kan även bifoga valfria bilagor till ditt Word dokument. Man kan även bifoga utskrifter från andra program. Varje bifogad fil blir en sida i den slutgiltiga PDF filen.