Om oss

IT-Teknikernas Hus började som ett samarbete med Ekonomernas Hus för att utveckla kundernas affärsverksamheter även för IT än bara ekonomi.  Idag är bolaget verksamt inom ekonomisystem, kassasystem, IT support och systemutveckling.
För oss är det viktigt att vara en aktiv samarbetspartner, inte en passiv leverantör. Vårt uppdrag är att med IT-stöd tillföra ökad effektivitet och lönsamhet hos våra kunder.

Våra kunder är allt från mindre enmansbolag till större industrier där vi agerar outsourcad IT avdelning samt renodlade butiker där vi bistår med IT support och kassasystem. Vi är verksamma från södra Spanien till norra delen av Norge. Vi har en filial i Norge med utgångspunkt från Oslo.

Affärsutvecklingen en viktig del i vårt uppdrag. I en växade marknad så kräver det en stabil och driven samarbetspartner. Vi tror inte på att framgång och förbättring kommer från en systemlicens och hårdvara enbart, utan för att nå framgång med sina IT-investeringar så behöver man se hela kedjan med kunder, leverantören och medarbetare som ska integreras med den nya infrastruktren.